Vad ingår i en AC-service?

I en AC-service ingår: Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedium och olja. Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Vad roligt att du är intresserad av bilar och motorteknik! Har du fler frågor får du gärna besöka vår startsida eller kontakta oss!